Tọa đàm trực tuyến “Mô hình, giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm chất thải nhựa tại các đô thị”

Tọa đàm nhằm đánh giá tổng thể và toàn diện về thực trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và những tồn tại, khó khăn, thách thức ở Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị các giải pháp tổng thể theo hướng thống nhất, nhằm mục tiêu quản lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm thải chất thải nhựa tại các đô thị tốt hơn, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian tới.

Tọa đàm tập trung trao đổi về những nội dung: Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm chất thải nhựa tại các đô thị; kết quả, hạn chế thực hiện việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm chất thải nhựa tại các đô thị; kinh nghiệm rút ra, phương hướng trong thời gian tới để nâng cao sức mạnh việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm chất thải nhựa tại các đô thị; những vấn đề cần đặt ra nhằm nâng cao việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm chất thải nhựa tại các đô thị.

Tọa đàm do các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Công Dũng, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì. Tham dự Tọa đàm có các đồng chí là lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo một số địa phương; chuyên gia trong lĩnh vực môi trường,…

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể gửi câu hỏi cho buổi Tọa đàm vào địa chỉ: thuhadcsvn@gmail.com; kimthoacpv@gmail.com./.