Lưu trữ thẻ: BUỔI LIÊN HOAN TẾT LẦN THỨ 24 CHO 500 TRẺ EM MỒ CÔI KHUYẾT TẬT TẠI CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN- NGÀY 31/01/2024

BUỔI LIÊN HOAN TẾT LẦN THỨ 24 CHO 500 TRẺ EM MỒ CÔI KHUYẾT TẬT TẠI CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN- NGÀY 31/01/2024

Ngoài việc trao quà, hoạt động còn có các chương trình ảo thuật và bữa tiệc nhỏ để tạo thêm niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ cho các em. Sự kiện này không chỉ mang lại niềm vui cho các em nhỏ mà còn thể hiện tình đoàn kết và lòng nhân ái của cộng đồng.