Lưu trữ thẻ: Cập nhật thị trường PP Việt Nam 02/2019

Cập nhật thị trường PP Việt Nam 02/2019

Thị trường PP Việt Nam 02/2019 tăng nhẹ Xu hướng tổng thể tại Đông Nam Á cho thấy, các nhà cung cấp đã tiếp cận thị trường homo-PP nhập khẩu tại Việt Nam bằng đợt tăng giá nhẹ trong tuần này Trong khi xác nhà cung cấp đã tiếp cận thị trường homo-PP nhập khẩu […]