Lưu trữ thẻ: CƠ HỘI LỚN CHO NGÀNH NHỰA VIỆT NAM

CƠ HỘI LỚN CHO NGÀNH NHỰA VIỆT NAM

vietnamnet

Kì vọng của ngành nhựa Có thể nói, kỳ vọng lớn nhất của ngành nhựa Việt hiện nay đó chính là những hiệp định thương mại: Thương mại tự do Việt – Liên minh Châu  Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP)… Khi các hiệp định này có hiệu […]