Lưu trữ thẻ: Cơ hội tận dụng ưu đãi thuế quan vào EU của DN xuất khẩu đồ nhựa.

Cơ hội tận dụng ưu đãi thuế quan vào EU của DN xuất khẩu đồ nhựa.

Tiêu chí xuất xứ linh hoạt của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) giúp DN ngành nhựa dễ thở hơn trong việc tận dụng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu vào EU.