Lưu trữ thẻ: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn sản xuất thành công nhiều sản phẩm nhựa hữu ích

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn sản xuất thành công nhiều sản phẩm nhựa hữu ích, thân thiện môi trường

BSR sản xuất thành công nhiều sản phẩm nhựa hữu ích, thân thiện môi trường

Điểm nổi bật khác của việc BSR nghiên cứu cho ra dòng sản phẩm TF4035 là giúp các đơn vị gia công nhựa giảm 7 – 10% năng lượng sử dụng trong vận hành và rút ngắn thời gian chu kỳ sản xuất lên đến 10%. Qua đó giúp giảm chi phí sản xuất và giảm phát thải khí CO2 sinh ra trong quá trình sản xuất.