Lưu trữ thẻ: Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong: Tiếp đoàn công tác của Quốc hội đến khảo sát

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong: Tiếp đoàn công tác của Quốc hội đến khảo sát, lấy ý kiến của doanh nghiệp

Tại buổi làm việc, Nhựa Tiền Phong đã giới thiệu cụ thể về việc thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và các tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) trong các quy trình vận hành như hệ thống quản lý ISO 9001, 14001, 45001, 50001 và các công cụ cải tiến TPM, 5S, Quacert, Lean6sigma… Những công cụ chuyên nghiệp này đã giúp cho Nhựa Tiền Phong làm chủ được công nghệ, tối ưu hoá năng suất làm việc và tiên phong sản xuất các sản phẩm định hướng thị trường, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nhiều lĩnh vực và mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Nhựa Tiền Phong cũng định hướng phát triển bền vững thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn xanh trong sản xuất và chuyển đổi sử dụng hoàn toàn 100% hóa chất an toàn với môi trường và hệ sinh thái trong năm 2024.