Lưu trữ thẻ: EU cấm hộp nhựa sử dụng một lần trong nhà hàng

EU cấm hộp nhựa sử dụng một lần trong nhà hàng

EU đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 sẽ giảm bớt 5% việc sử dụng hộp đóng gói trên toàn châu Âu so với năm 2018, đến năm 2035 sẽ nâng tỷ lệ này lên 10% và sau đó là 15% vào năm 2040.