Lưu trữ thẻ: Giá PPBC vượt qua PPH ở Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu khởi sắc hơn

Giá PPBC vượt qua PPH ở Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu khởi sắc hơn

Trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 5, khoảng giá nội địa chung được ước tính tăng 100 CNY/tấn (14 USD/tấn) so với tuần trước lên mức 7600-7850 CNY/tấn (931-962 USD/tấn chưa bao gồm VAT) đối với PP homo raffia và inj. và tăng 200 CNY/tấn (28 USD/tấn) lên mức 8000-8200 CNY/tấn (980-1005 USD/tấn chưa bao gồm VAT) đối với PPBC inj., tất cả đều theo phương thức xuất kho tại Trung Quốc, tiền mặt bao gồm VAT.