Lưu trữ thẻ: Ngành nhựa hướng đến các tiêu chuẩn tái chế và phát triển kinh tế tuần hoàn

Ngành nhựa hướng đến các tiêu chuẩn tái chế và phát triển kinh tế tuần hoàn

Báo cáo của VPA về hoạt động sản xuất – kinh doanh ngành nhựa 6 tháng đầu năn 2022 cho biết, đến cuối tháng 6/2022, cả nước có trên 3.300 doanh nghiệp nhựa với trên 250.000 lao động; lượng tiêu thụ chất dẻo/ đầu người là khoảng 52kg, so với các nước ASEAN và trên […]