Lưu trữ thẻ: Ngành Nhựa tăng trưởng với mức 7% trong năm 2018

Ngành Nhựa tăng trưởng với mức 7% trong năm 2018

Ngành Nhựa tăng trưởng với mức 7% trong năm 2018 Tại buổi họp mặt Hội viên mừng xuân Kỷ Hợi 2019, Hiệp hội Nhựa Việt Nam đã tổng kết tình hình sơ bộ của ngành trong năm 2018. Hiệp hội Nhựa Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt Hội viên vào ngày 15/01/2019 nhằm […]