Lưu trữ thẻ: Ngành nhựa và cao su hướng đến sự bền vững và thân thiện với môi trường

Ngành nhựa và cao su hướng đến sự bền vững và thân thiện với môi trường

Theo công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, quy mô thị trường nhựa Việt Nam ước tính đạt 10,92 triệu tấn vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 16,36 triệu tấn vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm) đạt 8,44% trong giai đoạn 2024 – 2029.