Lưu trữ thẻ: Nguồn cung khiêm tốn đẩy giá PVC lên mức cao nhất trong gần 5 tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nguồn cung khiêm tốn đẩy giá PVC lên mức cao nhất trong gần 5 tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ

CIF Türkiye – PVC K67 – Import Prices

Khoảng giá PVC K67 chịu thuế được ước tính tăng 20-30 USD/tấn so với tuần trước lên 810-830 USD/tấn CIF, tùy theo các mức thuế áp dụng. Khoảng giá này được hình thành bởi các báo giá mới của Mỹ, với giá đã vượt qua mốc 800 USD/tấn, do nguồn cung từ một số nhà sản xuất giảm. Điều này phù hợp với việc số lượng báo giá hạn chế ở Ai Cập và châu Á cho xuất xứ này.