Lưu trữ thẻ: Nguồn cung thắt chặt củng cố thị trường PE ở Ấn Độ; Giá PP dao động