Lưu trữ thẻ: NGUỒN NGUYÊN LIỆU TRONG NGÀNH NHỰA: HƯỚNG ĐẾN GIẢM DẦN TỶ LỆ PHỤ THUỘC

NGUỒN NGUYÊN LIỆU TRONG NGÀNH NHỰA: HƯỚNG ĐẾN GIẢM DẦN TỶ LỆ PHỤ THUỘC

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa năm 2016.

Chỉ mới đáp ứng hơn 20% nhu cầu Nhận định về sự phát triển ngành nhựa, báo cáo tổng quan ngành nhựa 2016 của Công ty Cổ phần chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho hay, ngành nhựa Việt Nam còn khá non trẻ so với các ngành công nghiệp khác nhưng đã có sự phát triển […]