Lưu trữ thẻ: Nhựa Bình Minh nỗ lực thực thi nhiều giải pháp để phát triển bền vững

Nhựa Bình Minh nỗ lực thực thi nhiều giải pháp để phát triển bền vững

ESG là bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững cùng ảnh hưởng của Doanh nghiệp đến cộng đồng. Đây không chỉ là một xu hướng mà còn là tương lai mà mọi Doanh nghiệp cần hướng đến. Ý thức được điều này, Nhựa Bình Minh suốt gần nửa thế kỷ qua luôn nỗ lực bền bỉ theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, cam kết thực hiện hóa ESG, gắn liền phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.