Lưu trữ thẻ: Nhựa Bình Minh – nửa thế kỷ khẳng định dấu ấn

Nhựa Bình Minh – nửa thế kỷ khẳng định dấu ấn

Năm 2002, công ty sản xuất thành công ống gân 2 lớp PE, PP dùng cho thoát nước với đường kính đến 315mm. Đến năm 2009, Nhựa Bình Minh tiếp tục tạo dấu ấn với việc sản xuất ống PP-R và ống PVC đường kính 630mm, và một năm sau đó là ống HDPE đường kính 1200mm.