Lưu trữ thẻ: Thanh niên chung tay hành động chống rác thải nhựa đại dương

Thanh niên chung tay hành động chống rác thải nhựa đại dương

Ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã gửi Thư ngỏ đến các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và toàn toàn xã hội kêu gọi chung tay hành động chống rác thải nhựa – vì một Việt Nam trong lành, phát triển bền vững.