Lưu trữ thẻ: Thị trường PET châu Á chuyển hướng do nguồn hỗ trợ chi phí suy yếu

Thị trường PET châu Á chuyển hướng do nguồn hỗ trợ chi phí suy yếu

Asian-PET

Giá trong nước cũng giảm 50-100 CNY/tấn (7-14 USD/tấn) xuống còn 7000-7150 CNY/tấn (855-874 USD/tấn chưa bao gồm VAT) FD/xuất kho, tiền mặt bao gồm VAT. Dữ liệu của ChemOrbis cho thấy giá trung bình trong nước tính bằng USD đạt mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1.