Lưu trữ thẻ: Thị trường PVC nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đi ngang do nỗ lực tăng giá thất bại trong tháng 3