Lưu trữ thẻ: Thống kê: Nhập khẩu polymer năm 2023 của EU27 giảm so với cùng kỳ năm trước; PVC và PS đạt mức cao kỷ lục

Thống kê: Nhập khẩu polymer năm 2023 của EU27 giảm so với cùng kỳ năm trước; PVC và PS đạt mức cao kỷ lục

Europe-Import Statistics – Yearly – Polymers

Dữ liệu từ Công cụ Giá ChemOrbis cho biết rằng nhập khẩu PP tích lũy của EU27 đã giảm 11% so với năm 2022 xuống nhỉnh dưới 2 triệu tấn vào năm 2023. Tổng nhập khẩu PP giảm 18% so với năm 2021, khi nhập khẩu tăng 30% đạt mức cao nhất từng được ghi nhận khoảng 2,5 triệu tấn. Nhập khẩu PE giảm 14% so với năm ngoái xuống còn khoảng 4,4 triệu tấn, trong khi khối lượng lần đầu tiên giảm xuống dưới 5 triệu tấn kể từ năm 2020. Nhập khẩu PET giảm hơn 3% so với năm trước xuống còn khoảng 1,6 triệu tấn, trong khi nhập khẩu ABS giảm 9% xuống còn 241.000 tấn.