Lưu trữ thẻ: Thụy Điển cách mạng hóa tái chế nhựa với nhà máy tự động lớn nhất thế giới

Thụy Điển cách mạng hóa tái chế nhựa với nhà máy tự động lớn nhất thế giới

Theo Giám đốc điều hành của tổ chức này Mattias Philipsson, nhà máy đã sử dụng đèn hồng ngoại, tia laser, camera và trí tuệ nhân tạo (AI) để phân loại rác thải nhựa.