Lưu trữ thẻ: Việt Nam chung tay hợp tác vì một đại dương không rác thải nhựa

Việt Nam chung tay hợp tác vì một đại dương không rác thải nhựa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên thảo luận “Cuộc gặp các nhà lãnh đạo về chương trình nghị sự hành động đại dương”, một sự kiện quan trọng của WEF, khẳng định Việt Nam sẽ chung tay hợp tác quốc tế vì một đại dương không rác thải nhựa. Tối 23/01, tại phiên thảo […]