Lưu trữ thẻ: Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Mỹ tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2020

Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Mỹ tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2020

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam tới thị trường Mỹ vẫn tăng mạnh ở nhiều mặt hàng. Xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Mỹ tăng trưởng tốt, ước tính trong 6 tháng đầu năm 2020 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này tăng 25% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 362 triệu USD.