Lưu trữ thẻ: Xuất khẩu sản phẩm nhựa tới EU nửa cuối năm 2020 có nhiều tín hiệu tăng trưởng

Xuất khẩu sản phẩm nhựa tới EU nửa cuối năm 2020 có nhiều tín hiệu tăng trưởng

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tháng 6/2020 đạt 289,7 triệu USD, tăng 10,7% so với tháng 5/2020, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 1,6 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2019.