Lưu trữ thẻ: Rác thải nhựa là tài nguyên cần tái sử dụng

Rác thải nhựa là tài nguyên cần tái sử dụng

Theo đại diện Bộ Xây dựng, chất thải là nguồn tài nguyên, cần phương án thu gom, phân loại và tái chế sử dụng. Những loại chất thải rắn không thể sử dụng sẽ đem đi xử lý. Ngày 20/7, tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế phối hợp cùng Hội đồng doanh nghiệp […]